Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Serdecznie zapraszamy dzieci wspólnie z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie międzyprzedszkolnym pt. „Zabytki Krakowa” Praca ma być wykonana techniką dowolna w formie płaskiej.

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do:
25.04.2019 r. (czwartek)

 


Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1. Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie. Koordynatorem jest Joanna Jelonek, wychowawca grupy II, Publicznego Przedszkola „A dlaczego” ul. Obozowa 10, 30-383 Kraków.

2. Cel konkursu :
Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
Rozwijanie motoryki małej,
Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców
Utrwalanie wiedzy na temat zabytków Krakowa.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 6 lat wraz
z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu
„Zabytki Krakowa”.

5. Przedmiot Konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka i rodzica - wykonujących pracę.

6. Pozostałe ustalenia.
Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko z pomocą rodzica/opiekuna.
Praca ma być płaska wykonana z dowolnych materiałów.
Prace należy składać do 25.04.2019r. w placówce.
Prace powinny być zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacją o wieku dziecka oraz nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
Prace nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie otrzymane prace zostaną sfotografowane , a zdjęcia najciekawszych umieszczone na stronie internetowej placówki.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą nauczycielki i asystentki pracujące w przedszkolu „A dlaczego”.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 30.04.2019 r.
Autorzy trzech najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie międzyprzedszkolnym pt. „Zwierzęta morskie”
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica z dzieckiem, może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem gotowych elementów ozdobnych, elementów biodegradowalnych lub naturalnych produktów.

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do:
20.03.2019r. (środa)

 Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1. Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie.
Koordynatorem jest Bożena Kocwa, wychowawca grupy III, Publicznego Przedszkola „A dlaczego” ul. Obozowa 10, 30-383 Kraków.

2. Cel konkursu :
• Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
• Rozwijanie motoryki małej,
• Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 6 lat wraz z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu
„Zwierzęta morskie”.

5. Przedmiot Konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka i rodzica - wykonujących pracę.

6. Pozostałe ustalenia.
Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko i rodzica.
Praca ma być płaska lub przestrzenna wykonana z dowolnych materiałów.
Prace należy składać do 20.03.2019 r. w placówce.
Prace powinny być zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacją o wieku dziecka oraz nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
Prace nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie otrzymane prace zostaną sfotografowane , a zdjęcia najciekawszych umieszczone na stronie internetowej placówki.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą nauczycielki i asystentki pracujące w przedszkolu „A dlaczego”.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 22.03.2019 r.
Autorzy trzech najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.

Konkurs
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie międzyprzedszkolnym  pt. „Biała Pani Zima”
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica z dzieckiem, może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem gotowych elementów ozdobnych (brokaty, cekiny, wata, bibuła.), jak również elementów biodegradowalnych (plastikowe elementy, opakowania) czy naturalnych produktów ( ryż, słonecznik czy pestki dyni).
Prace prosimy przynosić do grupy II do: 26.01.2018 r. (piątek)
 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 
1. Organizator konkursu plastycznego 
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie.
Koordynatorem jest Joanna Rózga, wychowawca grupy II, Publicznego Przedszkola 
„A dlaczego” ul. Obozowa 10, 30-383 Kraków.
 
2. Cel konkursu : 
• Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
• Rozwijanie motoryki małej,
• Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.
 
3. Uczestnicy konkursu 
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 6 lat wraz 
z opiekunami/rodzicami.
 
4. Temat Konkursu: „Biała Pani Zima”.
 
5. Przedmiot Konkursu. 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej lub  przestrzennej  ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka i rodzica - wykonujących pracę.
 
6. Pozostałe ustalenia. 
Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko i rodzica.
Praca ma być płaska lub przestrzenna wykonana z dowolnych materiałów.
Prace należy składać do 26.01.2018 r. w placówce.
Prace powinny być zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacją o wieku dziecka oraz nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
Prace nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie otrzymane prace zostaną sfotografowane , a zdjęcia najciekawszych umieszczone na stronie internetowej placówki.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą nauczycielki i asystentki pracujące w przedszkolu „A dlaczego”.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 30.01.2018 r.
Autorzy trzech najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.
W dniu 6 listopada 2017 roku, w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. "Smok Wawelski".
W konkursie wzięło udział 13 dzieci. Przyznano 1 nagrodę główną i 3 wyróżnienia.
Wszystkie prace były pięknie wykonane z wykorzystaniem rożnych materiałów i technik.
Bardzo dziękujemy za wszystkie wykonane prace. :)

Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie przy ul. Obozowej 10 ogłasza konkurs recytatorski pt. „Witaj wiosno”.
Konkurs odbędzie się w budynku Przedszkola 20 kwietnia o godzinie 10:00
Zapraszamy do udziału w zabawie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

 Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Witaj wiosno”

1. Organizator konkursu recytatorskiego
Publiczne Przedszkole „ A Dlaczego” w Krakowie.
Koordynator konkursu mgr Aleksandra Marszalik - wychowawca grupy II.

2. Cele konkursu:
  • odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich,
  • możliwość konfrontacji z rówieśnikami,
  • zachęcanie do poznawania autorów wierszy,
  • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu recytatorskiego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat.

4. Jury:
Komisję konkursową powołuje organizator.
O wynikach konkursu decyduje trzyosobowe jury powołane przez organizatora konkursu.
Decyzja komisji jest niepodważalna.

5. Kryteria konkursu
Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów
Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
  • tempo,
  • intonacja,
  • dobór wiersza i jego interpretacja,
  • znajomość tekstu,
  • opracowanie głosowe,

6. Nagrody:
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie dwóch laureatów w dwóch grupach wiekowych (3-4 i 5-6 lat).
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury

7. Termin konkursu:
20.kwietnia 2017 r. w budynku Publicznego Przedszkola
„A dlaczego” w Krakowie przy ul. Obozowej 10 o godzinie 10:00
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z nauczycielką gr. II Aleksandrą Marszalik - tel. 12 622 52 43

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy!!!

KONKURS


Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie na najpiękniejszą „PALMĘ WIELKANOCNĄ” organizowanym w Publicznym Przedszkolu „ A dlaczego”.
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica z dzieckiem i może być wykonana dowolną techniką przy użyciu różnych materiałów (bibuła, wstążki, kwiaty, rośliny itp.)
Prace prosimy przynosić do 31.03.2017 r. do godz.17:00(piątek)

Nagrody czekają!!!!
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

1. Organizator konkursu plastycznego:
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „A dlaczego” w Krakowie, ul. Obozowa 10,
Koordynatorem konkursu jest Martyna Suchan, wychowawca grupy III.

2. Cel konkursu:
Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
Rozwijanie motoryki małej,
Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców,
Stosowanie i łączenie różnych materiałów,
Nawiązanie do tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu;
Palma Wielkanocna.

5. Przedmiot Konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej ilustrującej temat konkursu z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Interpretacja tematu również dowolna i zależna od dziecka i rodzica wykonującego pracę.


6. Pozostałe ustalenia:
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko i rodzica, zaopatrzona w metryczkę z podanym imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem oraz nazwą placówki do której uczęszcza dziecko.
Prace należy składać do 31.03.2017r. do pań nauczycielek w danej placówce.
Prace zebrane przez nauczycielki będą przekazane do placówki, w której organizowany jest konkurs.
Prace konkursowe nie będą zwracane po zakończonym konkursie.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą pracownicy przedszkola.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.
O wynikach konkursu powiadomieni zostaną uczestnicy za pośrednictwem placówki do której uczęszczają.


W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Panią Martyną Suchan.
Numer kontaktowy : 692-332-549

Konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie na najpiękniejszą „Maskę karnawałową”.
Tematem konkursu są przestrzenne maski karnawałowe.
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica i dziecka, może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem gotowych elementów ozdobnych (brokaty, cekiny, materiał, bibuła.) jak i elementów biodegradowalnych (plastikowe elementy, opakowania) czy naturalnych ( nasiona słonecznika, dyni czy innych roślin).
Prace prosimy przynosić do placówki lub przesyłać do: 27.01.2017 r. do godz. 17:00 (piątek)

Nagrody czekają !!!

 Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1. Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie.
Koordynatorem jest Patrycja Osysko-Hołda, wychowawca grupy I, Publicznego Przedszkola „A dlaczego” ul. Obozowa 10, 30-383 Kraków.

2. Cel konkursu :
Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
Rozwijanie motoryki małej,
Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców,
Przekazywanie zwyczaju tworzenia karnawałowych ozdób.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu
„Maska karnawałowa”.

5. Przedmiot Konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej  ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka i rodzica - wykonujących pracę.

6. Pozostałe ustalenia.
Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko i rodzica.
Praca ma być przestrzenna wykonana z dowolnych materiałów.
Prace należy składać do 27.01.2017 r. do godz. 17:00 w placówce lub przesłać pocztą.
Prace powinny być zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacją o wieku dziecka oraz numerem telefonu kontaktowego.
Prace nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie otrzymane prace zostaną sfotografowane , a zdjęcia najciekawszych umieszczone na stronie internetowej placówki.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą nauczycielki i asystentki pracujące w przedszkolu.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 31.01.2017 r.
Autorzy trzech najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z nauczycielką Patrycją Osysko - Hołda, tel. 788-326-094
Biedronkowi Rodzice!

W ramach poznawania krajów Świata wraz z Samorządowym Przedszkolem nr 34 poprowadzimy "Pamiętnik z podróży", który zostanie wywieszony na tablicy.
 Z tej okazji w naszej grupie w dniach 11.04 – 15.04. 2016 organizowany jest "Tydzień francuski", a w zaprzyjaźnionym Przedszkolu "Tydzień chiński".
Przewidujemy;
- poznanie Misia Pierra z Francji
- odkrywanie Francji na mapie
- francuskie drugie śniadanie
- tworzenie własnych strojów
- prawdziwy pokaz mody
- poznanie francuskich piosenek oraz wiele innych!

KONKURS

Serdecznie zachęcamy do współpracy ogłaszając konkurs "Pocztówka z Francji", którymi wymienimy się z Samorządowym Przedszkolem nr 34

CEL KONKURSU:
- utrwalenie wiadomości na temat Francji przekazywanych na zajęciach ( flaga, kolory, znane miejsca)
- spędzanie wolnego czasu w sposób kreatywny
- wspólne spędzanie czasu z rodziną
- rozwijanie zdolności artystycznych dzieci

REGULAMIN KONKURSU:

- konkurs odbywa się od 11.04 (poniedziałek) do 22.04 ( piątek)
- widokówki/ pocztówki składane są na salę do grupy "Biedronek"
- praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica/ rodzeństwa
- technika dowolna
- dla każdego uczestnika przewidziane są nagrody, a dla 1, 2, 3 miejsca nagrody specjalne!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!

Początek strony