Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Konkurs na Palmę Wielkanocną

KONKURS


Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie na najpiękniejszą „PALMĘ WIELKANOCNĄ” organizowanym w Publicznym Przedszkolu „ A dlaczego”.
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica z dzieckiem i może być wykonana dowolną techniką przy użyciu różnych materiałów (bibuła, wstążki, kwiaty, rośliny itp.)
Prace prosimy przynosić do 31.03.2017 r. do godz.17:00(piątek)

Nagrody czekają!!!!
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

1. Organizator konkursu plastycznego:
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „A dlaczego” w Krakowie, ul. Obozowa 10,
Koordynatorem konkursu jest Martyna Suchan, wychowawca grupy III.

2. Cel konkursu:
Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
Rozwijanie motoryki małej,
Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców,
Stosowanie i łączenie różnych materiałów,
Nawiązanie do tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu;
Palma Wielkanocna.

5. Przedmiot Konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej ilustrującej temat konkursu z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Interpretacja tematu również dowolna i zależna od dziecka i rodzica wykonującego pracę.


6. Pozostałe ustalenia:
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko i rodzica, zaopatrzona w metryczkę z podanym imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem oraz nazwą placówki do której uczęszcza dziecko.
Prace należy składać do 31.03.2017r. do pań nauczycielek w danej placówce.
Prace zebrane przez nauczycielki będą przekazane do placówki, w której organizowany jest konkurs.
Prace konkursowe nie będą zwracane po zakończonym konkursie.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą pracownicy przedszkola.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.
O wynikach konkursu powiadomieni zostaną uczestnicy za pośrednictwem placówki do której uczęszczają.


W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z Panią Martyną Suchan.
Numer kontaktowy : 692-332-549

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 maj 2017 21:22

Początek strony