Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zajęcia w naszym przedszkolu

Publiczne Przedszkole "A dlaczego" w Krakowie powstało w 2014 roku na bazie Przedszkola Niepublicznego. Początkowo mieściło się w innym budynku. Obecnie działalność prowadzona jest w budynku przy ul. Liściastej 6, zaadaptowanym dla potrzeb przedszkola. Od września 2020 r. funkcjonują 4 oddziały z maksymalną liczbą 18 dzieci w oddziale. Do budynku przylega mały ogródek z urządzeniami do zabaw na świeżym powietrzu. Przedszkole jest w pełni wyposażone w wymagany sprzęt i pomoce dydaktyczne. Budynek jest całkowicie zabezpieczony przed niepożądanym wejściem z zewnątrz, bez wiedzy pracowników, osób nieuprawnionych.

W Przedszkolu "A dlaczego" w Krakowie zajęcia dla dzieci organizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.


Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania, takich jak:

Język angielski

Od początku roku szkolnego 2015/2016, w Przedszkolu A Dlaczego prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.
Dzieci młodsze (3 i 4-latki) poznają obcy język w oparciu o bajki i słuchanie muzyki poznają słowa i zwroty angielskojęzyczne bez wprowadzania tłumaczenia, głównie w oparciu o scenki sytuacyjne. Naśladują czynności wskazane przez nauczyciela, łącząc w ten sposób pamięć ruchową z poznawanym pojęciem.
Dzieci starsze (5 i 6-latki) poznają język obcy realizując bloki tematyczne (kolory, zwierzęta, meble itd.) w formie zabaw proponowanych przez nauczyciela.

Rytmika

Dzieci podczas zajęć rytmicznych nie tylko przyjemnie spędzają czas bawiąc się z rówieśnikami, to również chwila podczas której mają kontakt z muzyką na żywo. Dzięki zajęciom rytmicznych rozwijają się zdolności muzyczne oraz sprawność umysłowa u dzieci. Nauka tekstów piosenek rozwija pamięć, a omawianie niezrozumiałych słów wzbogaca zasób słownictwa. Dzieci uczą się rozpoznawać instrumenty, a także grać na nich. Układy taneczne uczą pracy w grupie i występów publicznych - obie umiejętności są bardzo ważne we współczesnym świecie i przygotowują dzieci do edukacji szkolnej.

Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe

Zajęcia o charakterze profilaktycznym prowadzone przez specjalistę. Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności ruchowej, rozbudzanie zainteresowań ćwiczeniami fizycznymi. Bazę stanowią pogłębione ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 

Kółka zainteresowań:

Teatralno-taneczne

Teatr jest dla dzieci czymś wyjątkowym. Dziecko w wieku przedszkolnym ma silną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w śpiewie, mowie, geście, rysunku. Zajęcia teatralne pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Dzieci pragną sukcesu i uznania, te zajęcia stwarzają ku temu doskonałe warunki.

Plastyczne

Twórczość plastyczna jest źródłem radości, zabawy, zaangażowania i formą rozwijania sprawności manualnej.
Dzieci w kółku plastycznym przedszkola Przedszkole A Dlaczego rozwijają swoje talenty poznając różne techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnię, uczą się abstrakcyjnego myślenia, kreatywności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Przyrodniczo-chemiczno-fizyczne tzw. "Bąbelkowe laboratorium"

Bąbelkowe laboratorium to zajęcia podczas których dzieci zostają małymi naukowcami.
Dzieci przeprowadzają eksperymenty, prowadzą badania naukowe, obserwują przyrodę. Przeprowadzane doświadczenia mają na celu m.in. rozbudzenie ciekawości poznawczej, nauczenie dzieci pracy w grupie, samodzielnego planowania, precyzji.

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 maj 2021 12:04

Początek strony