Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Konkurs "Zwierzęta morskie"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie międzyprzedszkolnym pt. „Zwierzęta morskie”
Praca ma być wspólnym dziełem rodzica z dzieckiem, może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem gotowych elementów ozdobnych, elementów biodegradowalnych lub naturalnych produktów.

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do:
20.03.2019r. (środa)

 Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1. Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „ A dlaczego” w Krakowie.
Koordynatorem jest Bożena Kocwa, wychowawca grupy III, Publicznego Przedszkola „A dlaczego” ul. Obozowa 10, 30-383 Kraków.

2. Cel konkursu :
• Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
• Rozwijanie motoryki małej,
• Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

3. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 6 lat wraz z opiekunami/rodzicami.

4. Temat Konkursu
„Zwierzęta morskie”.

5. Przedmiot Konkursu.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej ilustrującej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka i rodzica - wykonujących pracę.

6. Pozostałe ustalenia.
Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko i rodzica.
Praca ma być płaska lub przestrzenna wykonana z dowolnych materiałów.
Prace należy składać do 20.03.2019 r. w placówce.
Prace powinny być zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacją o wieku dziecka oraz nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
Prace nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie otrzymane prace zostaną sfotografowane , a zdjęcia najciekawszych umieszczone na stronie internetowej placówki.
Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu. W skład komisji wchodzą nauczycielki i asystentki pracujące w przedszkolu „A dlaczego”.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 22.03.2019 r.
Autorzy trzech najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody główne, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają nagrody - wyróżnienia.

Początek strony