Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału II na luty 2021

Jesteśmy samodzielni w kuchni

01.02.2021r. - 05.02.2021r.

 • Poznawanie pracy kucharki,
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowywania kanapek,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie przeznaczenia sztućców,
 • kształtowanie poczucia rytmu.

Baśniowy świat

08.02.2021r. - 12.02.2021r.

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie mowy.

Chciałbym być matematykiem

15.02.2021r. - 19.02.2021r.

 • rozwijanie mowy,
 • określanie wysokości przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

Moje emocje

22.02.2021r.- 26.02.2021r.

 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi z rówieśnikami,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • stworzenie okazji do rozwijania dziecięcej wyobraźni i kreatywności,
 • wzbogacenie wiedzy na temat uczuć i emocji,

Ostatnio zmieniany piątek, 12 marzec 2021 17:30

Początek strony