Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec 2020

 • integrowanie dzieci,
 • poznawanie oznak lata,
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy,
 • rozwijanie głosu i doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
 • utrwalenie wiadomości na temat miejsc letniego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu w tych miejscach,
 • utrwalanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
 • doskonalenie spostrzegawczości, koncentracji i uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie wła­snych doświadczeń,
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie poczucia rytmu oraz inwencji twórczej, uwrażliwienie na zmiany tempa i dynamiki,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o nowe wyrazy,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
 • pobudzanie pomysłowości i wyobraźni,
 • doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalenie znajomości nazw pór roku,
 • wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania,
 • uściślanie wiadomości na temat cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku,
 • aktywizowanie mowy i myślenia,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania określonej treści w formie plastycznej,

Ostatnio zmieniany niedziela, 31 maj 2020 16:03

Początek strony