Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zadania dydaktyczne na piątek 20.03.2020

Materiały do pobrania w załączniku.

Gr. 1
Słuchanie wiersza B. Formy „Nadeszła wiosna”.
Spojrzał w okno mały Paweł,
A w ogrodzie wiosna…
Świeżą trawę, przebiśniegi
W koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie, moi mili,
O śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka
Garść ciepłych promieni.
Gdy ogrzeje nimi ziemię,
Świat się zazieleni.

Rozmowa na temat wiersza.
- Co zrobiła wiosna?
- Co jeszcze się zmieniło?


Gr. 1
Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Kwiaty rosną”.
Siad podparty, naśladowanie nasionka. Na hasło „Kwiatek rośnie”, powolne podnoszenie się do góry, aż do wyprostu, i wyciąganie rąk do góry.


Gr. 1
Kolorowanie kredkami wiosennych kwiatów – przebiśniegów.

Gr. 2 Słuchanie wiersza K. Datkun- Czerniak „Czekam na wiosnę”.

Dość mam sanek,
Nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać!
W berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,
Szarych, smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej,
Rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
Zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, proszę cię!


Rozmowa na temat wiersza.
- O co prosiła autorka wiersza?
- Dlaczego tęskniła za wiosną?
- Dlaczego chciała, aby odeszła zima?

Gr. 2
Ćwiczenia fleksyjne „Czego brakuje?
(Poprawne stosowanie końcówki rzeczownika w dopełniaczu)
Jedna kra – dwie kry
Jedno słońce – dwa słońca
Jeden krokus- dwa krokusy
Jedna chmura – dwie chmury
Jeden skowronek – dwa skowronki
Gr. 2
Ćwiczenia grafomotoryczne – łączenie kropek.

Gr. 2
Kolorowanie kredkami wiosennych kwiatów – krokusów.

Ostatnio zmieniany czwartek, 19 marzec 2020 23:12

Pobierz załącznik:

Początek strony