Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla oddziału I na kwiecień 2023

Tydzień I. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów, kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin, utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, ukazanie wartości tradycji, zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych

Tydzień II. Dbamy o naszą planetę

 • utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, ćwiczenie chodzenia za prowadzącym, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie nawyku oszczędzania wody
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj

Tydzień III. Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, poprawne budowanie wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, reagowanie na zmianę tempa granej muzyki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów, reagowanie na polecenia N.

Tydzień IV. Kto nam pomoże?

 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, doskonalenie budowania wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki, poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N., rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 kwiecień 2023 10:44

Początek strony