Tel. 505 301 788, e-mail: , adres: Kraków, ul. Liściasta 6, godz. Pn-Pt 7:00-17:00

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
w związku z informacją, że w maju będzie możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną koniecznym jest ograniczenie liczebności grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu tj. dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Prosimy do 8 maja 2020r. na maila przedszkola: o zgłoszenie zainteresowania również braku zainteresowania skorzystania z opieki przedszkolnej.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przekazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie: Wytyczne GIS otwarcie przedszkoli

Prosimy o podanie:
1. imienia i nazwiska dziecka,
2. godzin w jakich dziecko będzie przebywało w przedszkolu
(informacje potrzebne do organizacji pracy).

Obecnie nie posiadamy jeszcze ostatecznej informacji o terminie otwarcia przedszkoli w Krakowie, czekamy na dokładne wytyczne z Wydziału Edukacji UMK.
Proszę pamiętać, priorytetem jest zdrowie dzieci i pracowników, wszystkich dotyczy reżim sanitarny.

RODZICU:
1. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
7. Przy wejściu do przedszkola dezynfekuj ręce.

PRZEDSZKOLE:
1. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze.
2. Pracownicy będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice itp.).
3. Dzieci w małych grupach max 12 w zachowanych odstępach od siebie.
4. Sale i zabawki dezynfekowane płynami.
5. Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.
6. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
7. Dzieci nie będą wychodziły na spacer ani plac zabaw.

Początek strony